ivm-logo

Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

ADHD

Kinderen met ADHD hebben last van aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. ADHD komt bij ongeveer 3 tot 5% van de kinderen jonger dan 16 jaar voor en vaker bij jongens dan bij meisjes.

 

Behandeling

In het algemeen bestaat de behandeling van een kind met ADHD uit gedragstherapie en een psychosociale behandeling in combinatie met medicijnen. Bij de gedragsbehandeling zijn niet alleen de ouders, maar ook de school, andere familieleden - zoals oppasopa's en oma's - en kennissen belangrijk. De medicijnen nemen de oorzaak van ADHD niet weg, ze genezen dus niet. Wel kunnen de kinderen met medicijnen hun gedrag en andere problemen beter in de hand houden.

Er zijn verschillende soorten medicijnen mogelijk:

  • Methylfenidaat

Dit is het meest bekende en meest gebruikte middel. Het is in Nederland verkrijgbaar onder de namen methylfenidaat en Ritalin (kortwerkende vormen) en Concerta, Medikinet en Equasym (langwerkende vormen). Zorgverzekeraars vergoeden alleen de kortwerkende vormen van methylfenidaat volledig uit de basisverzekering. Voor de langwerkende vormen geldt een bijbetaling. Methylfenidaat valt onder de Opiumwet.

  • Dexamfetamine

Dit middel is in Nederland op de markt als Amfexa. De werking lijkt op die van methylfenidaat. Dexamfetamine heeft niet de voorkeur bij ADHD. Alleen patiënten waarbij een eerdere behandeling met methylfenidaat onvoldoende effectief was, komen voor vergoeding van het medicijn vanuit de basisverzekering in aanmerking. Dexamfetamine valt ook onder de Opiumwet.

  • Atomoxetine

Dit middel is in Nederland op de markt als Strattera. Het werkt anders dan methylfenidaat en dexamfetamine en valt niet onder de Opiumwet. Atomoxetine heeft niet de voorkeur bij ADHD. Zorgverzekeraars vergoeden het medicijn slechts voor een beperkt deel uit de basisverzekering, patiënten moeten (aanzienlijk) bijbetalen.

 

Medicijnen mee op reis

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten en amfetaminen - zoals methylfenidaat en dexamfetamine - streng verboden. Op het overtreden daarvan staan strenge straffen. Wanneer uw kind gebruiker is van methylfenidaat of dexamfetamine, dan kunt u dit medicijn niet zomaar meenemen naar het buitenland. U hebt een verklaring nodig. Er zijn twee verschillende verklaringen:

  • Schengenverklaring. Hiermee mag u reizen binnen de landen van het Schengenverdrag en enkele andere landen die de Schengenverklaring accepteren.
  • Engelstalige medische verklaring voor landen die de Schengenverklaring niet accepteren. Deze verklaring moet u laten legaliseren met een Apostillestempel (voor Apostillelanden) of door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade van het land waar u naartoe reist.

Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

 

Meer informatie

Meer informatie over ADHD en medicijnen bij ADHD vindt u onder andere op de volgende websites:

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.